Test rizika ledvinného onemocnění

Je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit kondici našich ledvin. Některé jsou vrozené, ale většina z nich je získaných. Jsou to faktory zevního prostředí, které působí na náš organismus a vyvolávají nemoci. Na každého z nás působí jiné faktory, což je dáno především naším životním stylem. Tímto testem si můžete změřit své aktuální riziko onemocnění ledvin. Na otázky odpovídejte co nejpřesněji. Po vyhodnocení testu získáte doporučení, jak byste ve Vašem konkrétním případě měli postupovat. Tento test je pouze orientační a v žádném případě nemůže nahradit konzultaci s lékařem.

Pohlaví

Váš věk

Vaše váha a výška

Kouříte?

Dodržujete dostatečný pitný režim?

Máte pravidelné pohybové aktivity?

Léčíte se s vysokým krevním tlakem?

Léčíte se s cukrovkou?

Vyskytuje se u Vašich pokrevních příbuzných dědičné onemocnění ledvin?

Měl(a) jste nález bílkoviny nebo krve v moči?

Trpíte močovými kameny?

Trápí Vás časté močové infekce?

Užíváte často volně prodejné léky (proti bolesti, zánětům, nespavosti)?

Pociťujete často únavu?

Pociťujete často sníženou chuť k jídlu?

Pociťujete často poruchu soustředění?

Trpíte otoky nohou?

Prodělal(a) jste cévní mozkovou příhodu?

Trpíte ischemickou chorobou srdeční?