Dieta

dieta při onemocnění ledvin

Základním požadavkem je, zajistit dialyzovanému dostatek energie, aby měl pacient dost síly. Podváha, která je výsledkem nedostatečného přísunu energie a živin, je u dialyzovaných spojena s mnoha komplikacemi (např. chudokrevnost, horší obranyschopnost těla i rychlejší rozvoj kornatění tepen) a dokonce s vyšším rizikem úmrtí. K podváze často vede nechutenství, kterým dialyzovaní trpí. Celkový denní příjem stravy by měl být rozdělen na 5-6 porcí.

Doporučené množství bílkovin je kolem 1,2 g/kg/d, ne méně 1,0 g/kg/d. Kvalitní bílkoviny nalezneme především v červeném i bílém mase, rybách, vejcích, mléčných výrobcích, bramborách, obilovinách.  Ryby a mléčné výrobky je však nutné kvůli obsahu draslíku a fosforu více omezovat. Hodně pomáhá, když potraviny tepelně upravujeme nebo je před zpracováním namočíme a vodu pak slejeme. Velká část draslíku se tím odplaví.

Dieta u dialyzovaných pacientů má svá přísná omezení, ale přesto se jedná o stravu, která je všeobecně pacienty velmi dobře přijímána. Jde o to, vyvarovat se potravin, které obsahují látky, jež tělo nedokáže vyloučit a jejich kumulace v organizmu je škodlivá. Stejně jako pro diabetiky platí i pro dialyzované, že tělesná hmotnost by se měla pohybovat v mezích normálu, aby byl celý organizmus co nejméně zatěžován (srdce, cévy, klouby). Co se týče hlavních zásad, které pacientům vštěpujeme, nejdůležitější je u konkrétních složek potravy, tedy soli, draslíku, fosforu, purinů, živočišných tuků. Dialyzovaný pacient by se měl řídit pokyny svého ošetřujícího nefrologa, který ve spolupráci s nutriční terapeutkou doporučí v jeho konkrétním případě optimální složení stravy. To se mimo jiné řídí i pacientovými laboratorními výsledky.