Stravovací a pitný režim

Chronické onemocnění ledvin vyžaduje úpravu dietních opatření a to vždy v závislosti na pokročilosti onemocnění. Proto je zcela běžné, že pacient se v průběhu své nemoci musí přizpůsobovat jak po stránce pitného režimu, tak diety a pečlivě dbát rad lékaře. V situaci, kdy se pacient dostal do konečného stadia onemocnění a jeho ledviny přestaly pracovat úplně, bude dieta a pitný režim to základní, co si bude muset vštípit a přijmout do konce svého života. Jedině tak si může výrazně prodloužit život a redukovat případné komplikace. V počátcích dialýzy tedy probíhá edukace, kdy jak sestra, tak lékař pomáhají formou ústní i pomocí edukačních materiálů tomu, aby si pacient všechny postupy rychle osvojil. Nedodržování diety a pitného režimu totiž jinak vede k neúměrnému zatěžování organizmu (hromadění škodlivých látek v těle, převodnění a tím zátěž pro srdce a cévy).