Právní upozornění

Vydavatel

Vydala společnost
FlashHealth s.r.o.
se sídlem Dukelských hrdinů 692/35, 170 00 Praha 7

E-mail: info@flashhealth.cz

IČ: 01755587
DIČ: CZ01755587

Copyright © FlashHealth s.r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena.

Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animace, videa a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti FlashHealth s.r.o. podléhají autorským právům a dalším opatřením na ochranu duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmějí být kopírovány pro komerční účely ani upravovány nebo umisťovány na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti FlashHealth s.r.o. obsahují obrázky či jiné soubory, které podléhají autorským právům jejich poskytovatelů. 

Tyto stránky si můžete prohlížet a reprodukovat z nich úryvky, ať už vytištěním, stáhnutím na pevný disk nebo distribucí dalším osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely.

Absence záruk či prohlášení/Obsah

Společnost FlashHealth s.r.o. tyto informace poskytuje tak, jak jsou, bez jakékoli záruky, ať již výslovné nebo nepřímo vyjádřené (mimo jiné), včetně jakýchkoli nepřímo vyjádřených záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či záruk o neporušení práv dalších osob. Přestože jsme přesvědčeni o správnosti poskytovaných informací, chyby či nepřesnosti nelze vyloučit. Informace uvedené na těchto stránkách slouží pouze pro obecnou informovanost a nelze je považovat za obchodní, zdravotní či jiné odborné poradenství. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za újmy či ztráty, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené na těchto stránkách.

Neudělení licencí

Snahou společnosti FlashHealth s.r.o. je vytvořit inovační internetové stránky plné informací. Zároveň vás však žádáme o pochopení, že společnost FlashHealth s.r.o. je nucena chránit své duševní vlastnictví včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto prosím berte na vědomí, že prostřednictvím těchto internetových stránek společnost FlashHealth s.r.o. neuděluje žádná práva ke svému duševnímu vlastnictví.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy nacházející se na našich stránkách nelze vykládat jako doporučení. Neověřujeme, zda informace na nich uvedené jsou přesné či správné. Nepřebíráme odpovědnost za škody, které mohou vzniknout následkem použití takových informací.