Pracovní aktivity

pracovní aktivity

Zahájení léčby na dialyzačním středisku je u většiny pacientů spojeno se značným zásahem do jejich života. Pro některé pacienty může pravidelné docházení na středisko představovat pracovní problém, který si často vyžádá úpravu pracovní doby nebo i změnu zaměstnání.  Někteří pacienti dialyzačních středisek pobírají invalidní důchod a velká část jich je v důchodu starobním. Dialyzační střediska poskytují dialyzační léčbu zpravidla ve dvou nebo třísměnném provozu, takže je na dohodě mezi pacientem a ošetřujícím personálem najít ideální kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. Pro aktivní, zaměstnané pacienty je výhodnější peritoneální dialýza, kdy si pacient výměny dialyzačního roztoku může provádět i v zaměstnání. V případě cestování si vezme dialyzační roztoky s sebou. Také v případě pacientů, kteří si zvolili peritoneální dialýzu lze očekávat určité změny v rytmu jejich života. Také oni budou muset své pracovní nasazení sladit s požadavky léčby.