Volba metody - co rozhoduje?

O tom, jaké možnosti léčby budou pro konkrétního člověka vhodné, rozhoduje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří tyto:

  • V jakém stavu se pacient s chronickým onemocněním ledvin nachází, tj. především zdali byl pravidelně sledován nefrologem. V případě, že ano, dá se předpokládat, že jeho šance na kvalifikovaný výběr metody bude mnohem vyšší.
  • Máme-li dostatek času na výběr metody – tento bod velmi úzce souvisí s předchozím. Pokud je pacient s pokročilým chronickým onemocněním ledvin pravidelně sledován nefrologem, bývá dostatek času (alespoň půl roku, lépe 1 rok) jej připravit na některou z metod náhrady funkce ledvin. To lze pouze tehdy, pokud ještě má alespoň zbytkovou funkci ledvin.

  • Jaký je pacientův celkový zdravotní stav – zdali je pacient, i přes své závažné onemocnění v dobré zdravotní kondici. Znamená to především to, že by měl být pacient s chronickým ledvinným selháním ve všech fázích této choroby opravdu velmi pečlivě léčen, měl by mít velmi přesně korigován jak diabetes, tak vysoký krevní tlak, případně vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Měl by dodržovat předepsanou životosprávu, především dietu a pitný režim a měl by v rámci svých možností zlepšovat svoji fyzickou kondici pravidelným pohybem. Samozřejmostí je pak vyloučení kouření a alkoholu a pečlivá konzultace veškerých léků, které pacient užívá, s nefrologem (i těch bez předpisu).
  • Nerozhoduje pouze lékař, ale velké slovo má také pacient. Metoda jej bude provázet po zbytek života, a tak je potřebné, aby pro něj po konzultaci s lékařem byla vybrána taková metoda náhradní léčby funkce ledvin, která bude na jedné straně nejlépe odpovídat možnostem jeho zdravotního stavu a na straně druhé nejvíce vyhovovat jeho stylu života, možnostem a zázemí.