Život s dialýzou

Život s dialýzou

Nástup na dialýzu znamená pro pacienta velkou životní změnu. Veškeré své aktivity a zaběhané stereotypy musí nadále uspořádat a organizovat tak, aby je přizpůsobil tomu, co je pro něj nejdůležitější – své pravidelné, život zachraňující léčbě. Každý pacient je proto hned na počátku upozorněn na to, že lékařem naordinované frekvence a délky jednotlivých dialýz je nutné dodržovat. Hromadění odpadních látek v těle je totiž velmi nebezpečné, poškozuje orgány a tkáně a může výrazně zkrátit život pacienta.

Mnozí pacienti musejí při nástupu na dialýzu změnit nebo ukončit své zaměstnání. Dialyzační střediska se však vždy snaží najít pro pacienta nejvhodnější časy procedur, aby vyhověla pacientovým potřebám a pracovním povinnostem. K jistým omezením může docházet také v oblasti volnočasových aktivit a mobility pacienta ve smyslu cestování. Nejde však ani tak o zásadní omezení, ale spíše o potřebu tyto aktivity více plánovat.