Peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza je druhou metodou náhrady funkce ledvin, která pacientovi přináší oproti hemodialýze větší volnost a provádí se v pohodlí jeho domova. Tato metoda se využívá od 70. let 20. století a pacient při této metodě může vést relativně stejný život jako před onemocněním ledvin. Vzhledem k tomu, že se jedná o domácí léčbu, musí být pacient předem pečlivě proškolen peritoneální sestrou na dialyzačním středisku, aby byl schopen sám si metodu provádět. Na kontroly pacient dochází na dialyzační středisko, ale v případě má komplikací má možnost kontaktovat lékaře nebo peritoneální sestru kdykoli. Tuto léčbu je potřeba provádět každý den a je důležité dodržovat režim předepsaný lékařem. Pacienti jsou při této metodě mnohem více zapojeni do své léčby a mohou si lépe organizovat svůj čas. Výhodou léčby je tedy větší nezávislost pacienta a také větší časová svoboda.

Pacient před zahájením peritoneální dialýzy musí mít zavedený peritoneální katetr, prostřednictvím kterého si do dutiny břišní aplikuje dialyzační roztok. Peritoneální katetr je tenká hadička, která vyúsťuje na břiše, zpravidla pod pupkem na levé straně. Zavádí se při krátkém laparoskopickém chirurgickém výkonu v celkové anestezii. Potom nastává čas přihojení katetru, který trvá okolo 4-5 týdnů. V této době provádí peritoneální sestra pouze proplachy. Na konci této periody se pacient začíná edukovat, aby si metodu mohl doma provádět sám. Princip peritoneální dialýzy je očišťování organismu prostřednictvím pobřišnice. Peritoneum je tenká, dobře prokrvená membrána, která je součástí stěny dutiny břišní a také pokrývá orgány v ní uložené. Přes tuto membránu jsou odpadní látky z krve přesouvány do dialyzačního roztoku. Tento děj je na principu difuze - čili po koncentračním spádu. Protože také potřebujeme v mnoha případech odstranit z organismu přebytečnou vodu, je nedílnou součástí dialyzačního roztoku různě koncentrovaná glukóza. Zde potom dochází k odstranění vody na principu osmózy.

Pacient si provádí 4-5 x denně tzv. výměny, kdy se připojí k vakuovému systému. Nejprve si vypustí dialyzační roztok s odpadními látkami a v druhé době si napustí čistý dialyzační roztok. Potom se od systému odepne a sterilně uzavře koncovku, aby do dutiny břišní nemohly přejít bakterie. Proces výměny trvá okolo 20 minut. Tomuto tzv. ručnímu způsobu výměn říkáme CAPD – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza. Pacienti, kteří potřebují během dne být aktivní, hodně cestují nebo studují, ale také pacienti, kteří potřebují pomoc druhé osoby, mohou využít tzv. automatizované peritoneální dialýzy. Při tomto způsobu výměny provádí za pacienta přístroj -cycler. K němu se nemocný večer, když jde spát, připojí a ráno po vzbuzení se odpojí. Během noci je očíšťován. Délka terapie je zpravidla okolo 8-10 hodin.


Tým NephroCare na dialyzačních střediscích společnosti Fresenius Medical Care pacientům poskytne veškeré potřebné proškolení a podporu, dokud si pacienti sami nejsou jisti, že celý postup dokonale ovládají.

Více informací naleznete zde.