Chronické onemocnění ledvin

tabulka stadií onemocnění ledvin
Tabulka stadií onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin je zpravidla provázeno postupným úbytkem funkce ledvin, označované jako ledvinná nedostatečnost. Léčebných možností jak zpomalit úbytek funkce ledvin není mnoho. Proto je pro další vývoj zcela zásadní, aby poškození funkce bylo zachyceno a léčeno včas, protože i přes zavedení nových léčebných postupů stále platí, že čím později je poškození funkce ledvin zachyceno, tím menší je naděje na zpomalení či zastavení procesu, který poškození funkce vyvolává. Toto období může trvat několik měsíců nebo i mnoho let. Časem se však funkce ledvin omezí natolik, že bude nutné přistoupit k náhradě funkce ledvin. Tato fáze se označuje jako konečné, terminální stadium selhání ledvin (ESRD - End Stage Renal Disease).

Klasifikace chronického onemocnění ledvin podle mezinárodních doporučení KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) z roku 2012 rozlišuje stadium onemocnění podle dvou hodnot: míry glomerulární filtrace (GFR - Glomerular Filtration Rate, stadia G1 až G5) a poměru koncentrace albuminu a kreatininu v moči (ACR - Albumin Creatinine Ratio, stadia A1 až A3).