Akutní selhání ledvin

Akutní selhání ledvin

Akutní selhání představuje náhlou, závažnou ztrátu funkce ledvin, která může být způsobena zraněním, vážnou infekcí, otravou nebo jinými zdravotními komplikacemi. V mnohých, nikoli však ve všech, případech je akutní selhání ledvin dočasné. Někteří pacienti s akutním selháním ledvin musí na určitou dobu podstoupit léčbu dialýzou, než se jejich ledviny dostatečně zotaví.