Patřím do rizikové skupiny?

Víte, že každý 10. člověk trpí onemocněním ledvin?

Na tuto otázku si zčásti můžete odpovědět sami, a to v případě, že se ve svém životě nejste schopni zříci některých ledviny poškozujících vlivů, které jsou popsány v kapitole o prevenci, tedy především kouření, nadměrného pití alkoholu, nebo nedodržujete dostatečný pitný režim. Také v případě, že často konzumujete léky na bolest nebo antibiotika a některé další nefrotoxické látky, můžete být v riziku.

Zvláštní pozornost byste měli věnovat stavu svých ledvin v situaci, kdy trpíte některou z těchto nemocí:

  • nemoci srdečně-cévního systému (vysoký krevní tlak, ateroskleróza, zvýšená hladina cholesterolu v krvi)
  • diabetes mellitus neboli cukrovka, a to zvláště tehdy, trvá-li onemocnění déle jak 5 let
  • častá infekční onemocnění močového ústrojí
  • anebo je vám více než 60 let