Transplantace ledviny

Transplantace ledviny
Nová ledvina se umístí do dolní části břicha, přičemž
postižené ledviny se obvykle neodstraňují

Jako metodu první volby se vždy nefrolog snaží prověřit možnost transplantace ledviny. Teprve, pokud je tato možnost z nějakého důvodu nereálná, volí se některá z eliminačních dialyzačních metod. Úspěšná transplantace ledviny je totiž jedinou metodou, která může ztracené funkce ledvin zcela nahradit. Pokud je kandidát na transplantaci ledviny v dobré tělesné kondici a netrpí některým z onemocnění, u kterých je transplantace orgánu kontraindikována (např. nádorové onemocnění nebo infekční onemocnění), zkouší se možnost získat dárcovskou ledvinu, která by pak funkci ledvin plně zastala. Dárcem může být někdo z příbuzenstva nebo i osoba blízká. Pokud je tato varianta nereálná, zařazuje se pacient na čekací listinu.

Více o tomto postupu si můžete přečíst zde.

Budoucnost transplantace

Takřka všechna náboženská vyznání uznávají dárcovství orgánů a tkání jako nejvyšší akt laskavosti. Počty potenciálních příjemců ovšem stále značně převyšují počty dárců. Jedním z možných řešení celosvětového nedostatku orgánů vhodných pro transplantaci je vývoj umělých orgánů: Na Kalifornské univerzitě v San Franciscu například probíhá výzkumný projekt s cílem vytvořit malou, voperovanou bio-artificiální ledvinu, která by oddalovala onemocnění ledvin v terminálním stadiu (ESRD).