Vysokoobjemová hemodiafiltrace (HVHDF)

Nejúčinnější variantou stávajících hemoeliminačních metod co do schopnosti nahradit očišťovací funkci ledvin, je tzv. vysokoobjemová hemodiafiltrace. Vysokoobjemová hemodiafiltrace očišťuje krev od toxických látek stejným mechanismem, jako výše popsaná nízkoobjemová hemodiafiltrace. Rozdíl je pouze v intenzitě, tedy ve velikosti dosaženého substitučního objemu. Celkové množství dosaženého substitučního objemu má zcela zásadní vliv na další osud dialyzovaného pacienta. Kromě toho, že pacienti léčeni touto metodou léčbu mnohem lépe snášejí, se navíc potvrdilo, že metoda (zatím ne zcela objasněným mechanismem) má určitý „ochranný účinek“ na předčasné poškození srdečně-cévního systému. To se ve výsledku projeví snížením rizika srdečně-cévních komplikací, jakými jsou např. infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, a ve svém důsledku pak snížením rizika úmrtí, které je významně nejčastější příčinou předčasného ukončení života pacientů léčených standardní hemodialýzou.