Hemodialýza

princip hemodialýzy
Princip hemodialýzy

Při hemodialýze dochází k očišťování krve od odpadních látek do dialyzačního roztoku přes polopropustnou membránu dialyzátoru difuzí po koncentračním spádu. Z prostředí s vyšší koncentrací odpadních látek (v tomto případě pacientovy krve) se molekuly odpadních látek přesouvají do prostředí s koncentrací nižší nebo nulovou (v tomto případě dialyzační roztok). Krev proudí uvnitř trubiček z dialyzační membrány, které jsou zevně omývány dialyzačním roztokem. Krev očištěná od odpadních látek a přebytku vody se pak mimotělním oběhem vrací do krevního oběhu pacienta.

Dialyzační roztok je připravován v dialyzačním monitoru z dialyzačního koncentrátu a ultračisté vody, která je dodávána z filtračního zařízení pracujícím na principu iontoměničů a reversní osmósy. Dialyzační monitor je přístroj, pomocí kterého jsou krev a namíchaný dialyzační roztok dodávány do mimotělního oběhu tak, aby dialyzační léčba byla po všech stránkách jak účinná, tak i bezpečná.

Každá dialyzační procedura trvá 4-5 hodin a provádí se zpravidla 3x týdně. Nevýhodou standardní hemodialýzy fungující na principu difúze je její nižší účinnost, kdy odstraňování toxických látek je omezeno pouze na část nízkomolekulárních látek. To znamená, že toxické látky o vyšší molekulové hmotnosti a toxické látky vázané na bílkoviny jsou odstraňovány minimálně nebo vůbec ne. V případě potřeby lze zvýšit účinnost buď vyšší frekvencí výkonů (až denní) nebo prodloužením doby jednotlivých výkonů (až 8 hodin).