Hemodiafiltrace (HDF)

membrána

Hemodiafiltrace (HDF) představuje v současné době nejpokročilejší metodu náhrady funkce ledvin. Princip očišťování krve je kombinací difuzního (pohyb molekul přes membránu po koncentračním spádu) a konvektivního (proudění a splavování látek vyvolané tlakem) transportu látek přes polopropustnou membránu, což nejvíce odpovídá mechanismům očišťování krve od toxických látek v ledvinách. Metoda užívá vysokopropustné (tzv. high-flux) membrány, které jsou většinou vyrobeny ze syntetického materiálu. Během HDF je z těla pacienta postupně odstraněn podstatně větší objem tekutin, než by odpovídal pouhému převonění pacienta, a k tomu, aby se pacient nedostal do objemového deficitu, je odfiltrovaný roztok obsahující toxické látky současně nahrazován substitučním roztokem. Substituční roztok, který má obdobné minerálové složení jako krevní plasma, tak průběžně doplňuje objem zároveň odstraňované tekutiny obsahující toxické látky.

Podle místa aplikace substitučního roztoku lze rozlišovat prediluční HDF (náhradní roztok je podán do krve před hemodiafiltrem) a postdiluční HDF (náhradní roztokje podán do krve za hemodiafiltrem).

Podle toho, jak je substituční roztok připravován, se HDF dělí na metody vakové, kdy substituční roztok je vyroben externě a dodáván ve vacích (obdobně jako jiná infuzní léčiva), a on-line HDF, kdy příprava substitučního roztoku probíhá mísením koncentrátu a ultračisté vody přímo v dialyzačním monitoru během léčebné procedury. je podán do krve za hemodiafiltrem).

Podle délky a frekvence procedury je HDF prováděna buď v režimu intermitentním, kdy je pacient léčen pouze několik dní v týdnu, a režimu kontinuálním, který se používá u pacientů s multiorgánovým selháním hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (ARO, JIP) kdy je pacient napojen na přístroj po dobu několika dní bez přerušení.

HDF metody jsou vysoce efektivní v eliminaci nejen nízkomolekulárních látek jako v případě hemodialýzy, ale i středně molekulárních látek a toxických látek vázaných na bílkoviny. Kromě toho, že odstraňování spektra a množství toxických látek je při hemodiafiltraci významně účinnější ve srovnání s klasickou hemodialýzou, je hemodiafiltrace spojena s vyšší kardiovaskulární stabilitou, a je tedy pro pacienta významně komfortnější.