Peritoneální dialýza

schéma peritoneální dialýzy
Nadbytečná voda a odpadní látky jsou odvedeny z těla pomocí dialyzačního roztoku v břišní dutině

Peritoneální dialýza je další variantou dialyzačních metod, které zajišťují odstraňování toxinů a nadbytečné vody z lidského těla. Peritoneální dialýza využívá jako dialyzační membránu pobřišnici, která tvoří výstelku dutiny břišní. Jedná se o tenkou, lesklou membránu, pokrývající stěnu dutiny břišní a orgány v ní uložené o ploše až 2 metry čtvereční. Jelikož je pobřišnice protkaná drobnými cévami, jedná se z dialyzačního hlediska vlastně o přirozenou filtrační membránu. Peritoneální dialýza této jedinečné vlastnosti využívá.

Nejprve se do dutiny břišní v pravidelných intervalech katétrem přivádí speciální tekutina – dialyzační roztok. Tato tekutina omývá pobřišnici a umožní tak přejít toxickým látkám přes stěnu malých cévek mechanismem difuze do dialyzační tekutiny obdobně, jako v případě hemodialýzy za použití umělé polopropustné membrány. Poté, co je po několika hodinách dialyzační roztok toxickými látkami nasycen a k dalšímu odstraňování toxických látek z krve pro malý koncentrační gradient již prakticky nedochází, je dialyzační roztok z břišní dutiny vypuštěn a nahrazen opět čerstvým. Takto se cyklus napouštění a vypouštění dialyzačního roztoku do a z břišní dutiny v různých režimech během každého dne opakuje.

Peritoneální dialýza tedy pro pacienta představuje výhodnou alternativu v tom, že nemusí docházet 3x týdně k léčbě hemodialýzou nebo hemodiafiltrací na dialyzační středisko a léčbu si během dne provádí po zácviku sám. Na druhou stranu jde o metodu, která má svá omezení, a nelze říci, že je vhodná pro každého.

Peritoneální dialýza se provádí buď v režimu kontinuálním (CAPD), kdy si pacient během 24 hodin provádí bez pomoci přístroje výměny peritoneálního roztoku ručně, nebo v režimu přerušovaném, kdy se k provádění výměn používá přístroj (APD). Účinnost peritoneální dialýzy se s délkou léčby pozvolna snižuje, a pokud klesne pod určitou hranici, nezbývá než pacienta převést na léčbu hemodialýzou či v lepším případě hemodiafiltrací.