Domácí dialýza

U pacientů, kteří jsou schopni a zároveň ochotni podílet se na vlastní léčbě bez nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu, lze uvažovat o domácím způsobu léčby. Výhodami této volby jsou soukromí, domácí prostředí a léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života. Řada studií prokázala, že možnost podílet se aktivně na vlastní léčbě má pozitivní vliv na klinické výsledky dialyzovaných pacientů. Těmto pacientům i jejich rodinám poskytuje společnost Fresenius Medical Care maximální podporu v oblasti školení/tréninku pro daný systém, servisní a logistickou podporu. V domácím prostředí je možné zvolit peritoneální dialýzu nebo domácí hemodialýzu.