Metody léčby

Současné postupy léčby selhání funkce ledvin zahrnují odstraňování toxických látek z těla fyzikálními procesy, jako je difuze a konvekce. Tyto mechanismy jsou v přírodě velmi časté a napomáhají při transportu vody a rozpuštěných látek. Jedná o tzv. eliminační metody, kde princip náhrady funkce ledvin spočívá v očištění krve od odpadních látek přes speciální polopropustnou membránu. Jak v případě standardní hemodialýzy, tak i jejích následných účinnějších variant (hemofiltrace, hemodiafiltrace, vysokoobjemová hemodiafiltrace) je membrána součástí mimotělního oběhu krve dialyzačního monitoru.

U peritoneální dialýzy plní funkci polopropustné membrány pacientova vlastní pobřišnice.

Oproti transplantaci nenahradí tyto eliminační metody funkcí ledvin tak dokonale, neboť více či méně nahrazují funkci ledvin jen v oblasti odstraňování toxických látek. Vždy proto musí být v závislosti na účinnosti více či méně doplněny farmakologickou léčbou a dietními opatřeními. Obě metody se však neustále zdokonalují, a tak dnes pacienti mohou za pomoci léčby dialýzou žít kvalitní a plnohodnotný život. Úspěch léčby je přitom velmi závislý na spolupráci pacienta s lékařem a jeho disciplíně v oblasti určitých dietních omezenípitného režimu.  

Hemoeliminační metody Hemoeliminační metody