Konzervativní léčba

konzervativní léčba

Postup chronického ledvinného onemocnění můžeme ovlivnit úpravou dietních opatření a farmakologicky. S léčbou je však nutné začít co nejdříve, nejlépe již v časném stadiu onemocnění. Jedná se tedy o doporučení dietetická, farmakologickou léčbu onemocnění vyvolávajícího poruchu funkce ledvin a léčbu všech doprovodných patologických příznaků, které jsou poruchou funkce ledviny následně vyvolány (chudokrevnost, vysoký tlak, kostní choroba apod.). K tomu, aby mohl být tento postup aplikován, musí mít pacient alespoň zbytkovou funkci ledvin a musí ještě produkovat moč. Pokud tomu tak není, nezbývá než využít některou z možností náhrady ledvinných funkcí. O těchto metodách se dočtete v příslušných kapitolách.