První úspěšná léčba dialýzou: Willem Kolff

Willem Kolff a otáčivá bubnová ledvina
Willem Kolff a otáčivá bubnová ledvina

Willem Kolff z Nizozemska si v Kampenu zajistil úspěch, na který Haas nikdy nedosáhl. Kolff použil otáčivou bubnovou ledvinu k léčbě 67leté pacientky, kterou do nemocnice přijali s akutním selháním ledvin. Týdenní léčba pomocí tohoto zařízení, které Kolff vyvinul v předcházejícím roce, umožnila pacientku později propustit s normální funkcí ledvin. Zemřela v 73 letech na nemoc nesouvisející se selháním ledvin. Během předcházejících několika pokusů Kolff neúspěšně léčil 16 dalších pacientů, ale až tento úspěch se stal prvním průlomem v léčbě pacientů se selháním ledvin a prokázal užitečnost konceptů vyvinutých Abelem a Haasem.

Kolffův úspěch částečně souvisel s technickým zlepšením samotného vybavení používaného k léčbě. Jeho otáčivá bubnová ledvina používala membránové hadičky vyrobené z materiálu známého jako celofán, který se používal k balení jídla. Během léčby byly hadičky naplněné krví omotané okolo dřevěného bubnu, který se otáčel v elektrolytickém roztoku známém jako „dialyzát“. Když se membránové hadičky ponořily, uremické toxiny díky výše popsaným fyzikálním procesům přešly do roztoku.

 

Modifikovaný Kolffův přístroj v Boston

Modifikovaný Kolffův přístroj v Bostonu
zdroj www.fmc-ag.com

Příklady Kolffovy otáčivé bubnové ledviny po 2. světové válce překročily Atlantik a dostaly se do bostonské nemocnice Petera Brenta Brighama, kde došlo k jejich zásadnímu technickému vylepšení. Upravené přístroje byly známé jako ledvina Kolffa a Brighama. V letech 1954 až 1962 byly z Bostonu převezeny do 22 nemocnic po celém světě.

Ledvina Kolffa a Brighama „složila“ praktickou zkoušku v extrémních podmínkách během války v Koreji. V té době osm z deseti zraněných vojáků s posttraumatickým selháním ledvin zemřelo. Major Paul Teschan, vojenský lékař americké armády, věděl o projektu nemocnice Petera Brenta Brighama a přivezl jeden z přístrojů z vojenské nemocnice Waltera Reeda do jednotky MASH (mobilní armádní chirurgická nemocnice) v Koreji, kde provedl 72 léčebných výkonů u 31 pacientů. V těch nejextrémnějších podmínkách umožnilo použití dialýzy značně zvýšit procento přežití těžce nemocných pacientů a získat čas na dodatečné lékařské postupy.