Dialýza a ultrafiltrace: Nils Alwall

Allwalův dialyzátor
Allwalův dialyzátor
zdroj www.fmc-ag.com

Jednou z nejdůležitějších funkcí ledvin je, kromě odstranění uremických toxinů, řízení vodní bilance a tedy i odstranění nadbytečné vody z těla. Když ledviny selžou, musí tuto funkci převzít umělá ledvina, která je také známá pod názvem dialyzátor. Proces, kterým je z těla pacienta během dialyzační léčby odstraňována podtlakem přes membránu dialyzátoru nadbytečná voda, se nazývá ultrafiltrace.

V roce 1947 Švéd Nils Alwall publikoval vědeckou práci, v níž popsal upravený dialyzátor, který vyvíjel v letech 1942 až 1947. Celofánové membrány, použité v jeho typu dialyzátoru, snášely ve srovnání s Kolffovou konstrukcí vyšší tlak díky svému umístění mezi dvě ochranné kovové mřížky. Celý systém membrán s mřížkami byl umístěn v pevně uzavřeném válci, takže nezbytného tlakového rozdílu k odstranění tekutiny z krve bylo dosaženo nižším tlakem na straně dialyzačního roztoku.