Porozumět dialýze

V celém procesu zdravotní péče má svoji nezastupitelnou roli sám pacient. Úspěch jeho léčby je vždy závislý na tom, zda dokáže být partnerem lékaři a ostatnímu personálu. Pouze tehdy, když pacient dobře rozumí své nemoci, jejímu původu, průběhu, následkům a možným komplikacím, může být motivován ke spolupráci pro maximální zlepšení svého stavu. Je mnoho oblastí, kde je pacientova úloha při léčbě a předcházení komplikací zcela nezastupitelná. U chronického onemocnění ledvin je to konkrétně oblast dietních opatření, pitného režimu, celkové životosprávy, správného užívání léků, péči o cévní přístup a břišní katetr a vyvarování se některých aktivit či zvyklostí, které jsou vzhledem k nemoci a stavu pacienta riskantní. Tato rubrika vám pomůže seznámit se s nejdůležitějšími informacemi, které vám mohou být užitečné. Ve vašem individuálním případě však odkazujeme na konzultaci s ošetřujícím lékařem.