Vaše dotazy

Na vaše dotazy odpovídá sociální pracovnice ÚVN Praha, Bc. Dagmar Martínková. 

Může pro mě zaměstnavatel zřídit chráněné pracovní místo, když chodím na dialýzu? Přemysl K., Voltýřov

Odpověď: Dotaz na možnost chráněného místa vidím dost problematicky. Je to vždy na libovůli zaměstnavatele. Doporučuji se obrátit na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR. Určitě vám zde poradí, kam se obrátit pro možné zprostředkování nějaké pracovní pozice, která by vyhovovala dialyzačnímu režimu.

Kontakt:
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice (budova Pražské teplárenské)
Telefon: 266 753 421
E-mail: nrzpcr@nrzp.cz

Zajímalo by mě, na co mám jako diabetik na dialýze nárok? Petr K., Karlovy Vary

Odpověď: Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař odbornosti diabetolog na poukaz zdravotní pojišťovny. Diabetik má právo na to, aby mu byly ošetřujícím diabetologem tyto pomůcky v příslušném rozsahu předepsány.Pro pomůcky jako jsou například glukometry, diagnostické proužky, různé aplikátory či injekční stříkačky platí pravidla, která se odvíjejí od léčebných režimů, které má pacient předepsány. Jelikož se tato pravidla rok od roku mění, je důležité, aby se pacient informoval u svého ošetřujícího diabetologa nebo na internetových stránkách své zdravotní pojišťovny, kde najde aktuální informace. Existují ještě zvláštní indikace pro specifické případy, kdy pacientova léčba vyžaduje například inzulinové pumpy včetně příslušenství nebo třeba speciální obuv, pokud pacient trpí syndromem diabetické nohy. Podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. mohou být počty pomůcek nad stanovené limity navýšeny na návrh ošetřujícího lékaře, po schválení revizním lékařem pojišťovny.

VZP přispívá v roce 2017 diabetikům dětem i dospělým na prevenci zhoršení této choroby až do výše 500 Kč. Příspěvek lze použít na dezinfekci kůže před odběrem krve, k zjištění glykemie či před aplikací inzulinu. Diabetik může použít tyto prostředky rovněž na doplatek při nákupu příslušenství k inzulinové pumpě nebo při nákupu testovacích kroužků pro zjištění glukózy v krvi. Více se o tomto příspěvku můžete dozvědět na: www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/

U VOZP lze v roce 2017 čerpat příspěvek ve výši 400 Kč za rok. Programy najdete v sekci Klient pod záložkou Program preventivní zdravotní péče a zde je možnost volby v rámci programů Děti do 18 let (část Dětská volba) a Dospělí (Moje volba) nad 18 let. Pojišťovna vám proplatí doplňky stravy, které jsou určené lidem s cukrovkou (jako jsou tablety, kapky, umělá sladidla, čaje apod.). Bližší informace naleznete na: www.vozp.cz

ČPZP přispívá pouze dětem do 18 let formou tzv. balíčku DIA až 500 Kč v rámci programu Příspěvek na prevenci zhoršení diabetes, který poskytne zákonným zástupcům dětí včetně příspěvku na produkty z lékáren pro diabetiky, např. dezinfekcikůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu, na doplatek při nákupu testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči, na doplatek při nákupu příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu), na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství, na dětské edukační jehly, glukometr. Více informací o pravidlech naleznete na: www.cpzp.cz

Slyšel jsem o nové metodě domácí hemodialýza a mám následující dotaz: Měl bych o metodu zájem a myslím si, že bych ji zvládl. Pokud je však potřeba udělat nějaké stavební úpravy v bytě, tak na to nemám prostředky. Existují pro tento případ nějaké sociální příspěvky? Kristýna A., Pečky

Odpověď: Domácí hemodialýza je pro klienty velice výhodná metoda, ale její zavedení vyžaduje poměrně náročnou přípravu. Všechny aspekty přípravného procesu a nezbytných úprav pro kvalitní fungování domácí dialýzy Vám sdělí Vaše dialyzační středisko.

Zažádat o příspěvek na stavební úpravy je možné, zásadní je pak individuální posouzení posudkového lékaře. Žádost se podává na formuláři Žádost o příspěvek zvláštní pomůcku a vyřizuje ji úřad práce dle regionu trvalého bydliště (http://portal.mpsv.cz/forms). Pro kvalitní posouzení Vaší situace je důležité mít k dispozici všechny aktuální lékařské zprávy s ev. doporučením a uvedením důvodu pro zavedení domácí hemodialýzy.

Zcela jistě lze argumentovat i legislativně zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení jmenovaného zákona. Doporučuji prostudovat. Pro zahájení řízení musí být prokazatelné, že jste držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P). Výhodou je také příjem příspěvku na péči, jehož výše je indikátorem závislosti na pomoci druhé osoby.

Naše babička je klientkou hemodialyzačního střediska. Zároveň má potíže s Alzheimerovou chorobou, takže je závislá na pomoci třetí osoby. Protože je pro nás, jako pracující, velmi složité s ní neustále být, chtěli bychom zjistit, zda by nemohla chodit někam do denní péče. Jak se, prosím, ta služba nazývá a kdo ji provozuje? Zlata Ch., Protivín

Odpověď: V současné době fungují terénní sociální služby napříč celou Českou republikou. Využít můžete pečovatelskou službu v místě bydliště nebo službu osobní asistence. Na těchto typech terénních služeb se finančně podílí klient a to ve výši do 130 kč á 1 den dle regionu bydliště.

Na platby za terénní služby lze využít příspěvku na péči, který pravděpodobně pobíráte nebo můžete zahájit jeho řízení na úřadu práce dle trvalého bydliště.

Další možností je denní stacionář pro klienty a Alzeimerovou chorobou. Stacionáře poskytují celodenní péči se zajištěním stravy včetně aktivizačních činností. Tato služba je také poměrně rozšířená, ale opět záleží na lokalitě bydliště a na možnosti dopravy. V některých regionech klienty do stacionáře sváží i odváží. Cena za za úkony péče je stanovena vyhláškou do maximální výše 130 Kč á 1 den, celodenní strava pak 170 Kč á 1 den.
Doporučila bych i zahájení řízení žádosti do domova se zvláštním režimem ve Vašem regionu pro případ zhoršené mobility a soběstačnosti. Pořadníky na tuto sociální službu jsou napříč České republice poměrně početně obsáhlé a čekací doby dlouhé.

Po amputaci nohy jsem odkázán na vozík. Zatím mám ten nejlevnější mechanický model. Měl bych nárok na elektrický a za jakých podmínek? Existují na něj případně nějaké příspěvky? Vojtěch B., Krásná Lípa

Odpověď: Příspěvek na elektrický vozík není možné čerpat ze sociálních dávek. Tento typ kompenzační pomůcky je hrazen zdravotní pojišťovnou na základě indikace odborného lékaře. Neznám Vaši základní diagnózu, která je určujícím kritériem pro Váš požadavek. Dle informací ze zdravotní pojišťovny může předpis na elektrický vozík vystavit rehabilitační lékař, neurolog, internista a ortoped. Pro posouzení je nezbytné doplnit vyšetření svalového testu, oční vyšetření a písemné vyjádření psychologa nebo psychiatra.

Odborný lékař tedy vypíše poukaz na žádanou pomůcku včetně specifického formuláře „Žádost o přidělení elektrického vozíku“ s přiložením všech výše zmíněných vyšetření.

Schválení úhrady elektrického vozíku z prostředků veřejného zdravotního pojištění (tedy jeho zapůjčení) přísluší krajským revizním lékařům pojišťovny.

Podrobné informace najdete zde.

Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká poradna pro nás dialyzované nebo zdravotně postižené. V souvislosti s nástupem na dialýzu jsem přišel o zaměstnání, ale nejsem ještě tak starý a rád bych alespoň na část dne pracoval. Nemohu ale žádnou práci najít. Jiří B., Otrokovice

Odpověď: Vzhledem k Vašemu onemocnění a nutnosti dialýzy jste jistě zažádal o invalidní důchod. Předpokládám, že Vám byl přiznán ve třetím stupni a jste tedy finančně zabezpečen. Domnívám se také, že jste si zažádal o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Také velmi záleží na Vaší původní profesi, vzdělání a regionu Vašeho bydliště. Možnostmi pracovního uplatnění pro zdravotně postižené se dnes zabývá řada organizací, které mají zastoupení v celé ČR. Zcela určitě se obraťte na Národní radu osob se zdravotním postižením, která má působnost ve všech krajích (http://www.nrzp.cz), dále doporučuji sledovat webový portál pracovních nabídek pro zdravotně postižené (http://www.tip-prace.cz/ozp). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR má také v programu zaměstanávání zdravotně a tělesně postižených (http://www.mpsv.cz/cs/8). Věnovat by se Vám měli i pracovníci Úřadu práce ve vašem bydlišti. V případě dalšího zájmu zodpovím bližší informace dle podrobnějšího popisu Vašeho problému.

Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, jak bych mohl zažádat o příspěvek na bydlení a o jaké další příspěvky bych mohl ještě žádat? Žiji sám, mám plný invalidní důchod je mi 65 let. Andrej S., Senohraby

Odpověď: Příspěvek na bydlení je dávkou Státní sociální podpory a je přímo úměrný Vašim příjmům a výdajům. Důležité je, zda jste hlášen ve svém bytě sám a jaké jsou výdaje na domácnost – tedy nájemné, plyn, elektřina, vodné, stočné atd. Formuláře k řízení příspěvku na bydlení naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. (https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp). Další možností podpory je příspěvek na péči, jehož výše je závislá na Vaší schopnosti sebeobsluhy a nezbytné pomoci druhé osoby (I. st. 800 Kč, II. st. 4000Kč, III. st. 8000Kč, IV. st. 12000 Kč á 1 měsíc). V tomto případě nejsou hodnoceny Vaše příjmy ani majetkové poměry, dávka je určena přímo na bezmocnost s možností využití pomoci jiné osoby nebo sociální služby. Žádost podejte na Úřadě práce v regionu Vašeho trvalého bydliště, formuláře naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (http://portal.mpsv.cz/forms). Příspěvek na dietní stravování (ve Vašem případě při dialýze) je součástí dávky hmotné nouze jako příspěvek na živobytí z důvodu dietního stravování. Příslušný formulář je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/forms).

Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na nějaký příspěvek na dietu při dialýze a kde se případně vyřizuje. Elena P., Praha

Odpověď: Příspěvek na dietní stravování (ve Vašem případě při dialýze) je součástí dávky hmotné nouze jako příspěvek na živobytí z důvodu dietního stravování. Příslušný formulář je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (portal.mpsv.cz/forms). Zde najdete všechny potřebné informace k vyřízení celé administrativy řízení této dávky včetně podmínek nároku. Žádost vyřizuje Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa Vašeho trvalého bydliště. K formuláři je nezbytné doložit lékařskou zprávu z oddělení zdravotnického zařízení, kde jste v dialyzačním programu.

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Jaký postup při přehodnocování stupně invalidity. Můj zdravotní stav se zhoršil a trvá to už půl roku. Magda Z., Tábor

Odpověď: Jste-li přesvědčena, že v průběhu času došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, máte možnost dostavit se na MSSZ příslušnou podle místa Vašeho trvalého pobytu a podat žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. V této souvislosti je však vhodné zmínit, že subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu bývá někdy odlišné od objektivního hodnocení posudkového lékaře. Před návštěvou místní správy sociálního zabezpečení si připravte pouze občanský průkaz a aktuální lékařskou zprávu, ze které jednoznačně změna zdravotního stavu vyplývá. K řízení není potřeba žádný formulář, žádost o změnu sepíše na místě pracovník MSSZ. Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Podrobné informace naleznete na www.cssz.cz.

Mohu uplatňovat nárok na příspěvek na dietu? Olga Š., Bohumín

Odpověď: Příspěvek na dietní výživu je součástí dávek hmotné nouze. Jde o situaci, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku), a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování. Žádost vyplňuje lékař zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu.

Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách úřadu práce, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms. Žádost vyřizuje příslušná krajská pobočka úřadu práce.

Mám nárok na finanční příspěvek v případě snížené soběstačnosti? Jiří V., Kladno

Odpověď: Ano, tento typ finanční pomoci se jmenuje příspěvek na péči a není závislý na příjmech žadatele. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost

 Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  • 800 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost)
  • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost)
  • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost)
  • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost)

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném MPSV (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček úřadu práce nebo na integrovaném portálu MPSV). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Jaké jsou možnosti finanční podpory na vlastní dopravu? Kryštof H., Lednice

Odpověď: V tomto případě je možno využít příspěvku na mobilitu, který je také dávkou úřadu práce. Je to opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci dopravuje, nebo je dopravována. Průkaz osoby se zdravotním postižením (ZP, ZTP, ZTP/P) může nárokovat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace.

Kdy mohu uplatnit nárok na invalidní důchod? Anna V., Nové Hrady

Odpověď: Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, nebo se stal invalidním následkem pracovního úrazu. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady. Podrobné informace naleznete na www.cssz.cz

Mohu pracovat, i když jsem příjemcem invalidního důchodu? Radoslav Ch., Bělá p. Bezdězem

Odpověď: I když jste příjemcem jakéhokoli stupně invalidního důchodu, vaše příjmy mohou být zpravidla neomezené. Omezení příjmů a pracovní doby může však být způsobeno zdravotním stavem. V takovém případě vás o tom informuje přímo posudkový lékař ve svém rozhodnutí. Dialyzovaný pacient je však většinou vázán na pravidelné, několika hodinové návštěvy dialyzačních středisek, záleží tedy pak na typu zaměstnání a benevolenci zaměstnavatele.

Jaké jsou dostupné terénní služby v domácím prostředí v případě snížené soběstačnosti? Kateřina F., Praha

Odpověď: V současné době je možno využít poměrně široké sítě zdravotních i sociálních terénních služeb. Odborné zdravotní úkony zajišťují agentury zdravotní domácí péče a jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jedná se především o aplikaci injekcí, hydratačních infuzí, provedení převazů ran, měření krevního tlaku, podávání léků apod. Úkony spojené s pomocí v oblasti sebepéče (komplexní hygienická péče, zajištění a podávání stravy, nákupy, úklid, doprovod k lékaři apod.) provádí pečovatelská služba nebo služba osobní asistence. Na platbách tohoto typu služeb se podílí klient a jejich výše je do 130 Kč za hodinu. Dnes je systém zdravotních i sociálních služeb dostupný po celé České republice.

Existuje systém tísňové péče v domácím prostředí pro náhlé vzniklé krizové situace? Radka B., Semily

Odpověď: Mohu doporučit tísňovou péči ŽIVOT 90, která je poskytována nepřetržitě po celé republice.

Tísňová péče ŽIVOTA 90 je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy zdravotně postižených lidí. Dodává svým klientům pocit bezpečí při každodenním životě, doma i venku. Pomáhá tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním prostředí a pomáhá předcházet důsledkům pádů nevolnosti, slabosti, strachu ze samoty.

Operátorky – zdravotní sestry:
-    komunikují s klientem, případně ihned volají pomoc
-    podle situace kontaktují rodinu, lékaře, záchranku, hasiče nebo policii
-    předají informace o základním zdravotním stavu

O systému tísňové péče se můžete blíže informovat na: www.zivot90.cz

Jaké jsou návazné možnosti lůžkové zdravotní a sociální péče v případě trvale snížené celkové nesoběstačnosti? Antonín V., Aš

Odpověď: Záleží na vašem aktuálním zdravotním stavu. Jestliže ještě potřebujete pravidelný dohled lékaře, je možný přechodný pobyt na následných zdravotních lůžkách typu léčebny dlouhodobě nemocných nebo následných ošetřovatelských lůžkách.Odborná lékařská i ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu hrazeném zdravotní pojišťovnou. Služba je zabezpečena v nepřetržitém provozu lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem. Poskytovaná péče je zaměřená na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, dále na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení klienta zpět do běžného života. Přijímáni jsou klienti, u nichž ambulantními formami péče (tedy péčí doma) nelze zvládnout zhoršující se zdravotní stav. Komplex péče tvoří léčebná a ošetřovatelská péče, fyzioterapeutická péče, nácvik denních dovedností, aktivizační činnosti a psychosociální rehabilitace - ergoterapeutická péče. Jedná se o pacienty se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči.

Systém následných zdravotních lůžek je po celé České republice, i s návazností na dialyzační centra. V každém zdravotnickém zařízení je dnes k dispozici sociální pracovník, se kterým můžete svůj problém konzultovat a který vám pomůže s vyřešením administrativních náležitostí. Lůžka následné zdravotní péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, v soukromých zařízeních se podílí na platbách klient.

Máte-li zájem o trvalý pobyt v zařízení sociální péče, můžete volit mezi sociálními pobytovými službami typu domy s pečovatelskou službou nebo domovy pro seniory. Domovy pro seniory jsou schopné zajistit péči o plně nesoběstačného klienta, který je ve všech úkonech závislý na pomoci druhé osoby. Problém nastává ve výběru, každé zařízení není ochotno přijmout dialyzovaného klienta a zajišťovat jeho odvoz na dialýzu. Rozhodnutí o zařazení do pořadníku čekatelů vydává příslušné zařízení na základě sociální komise. Pobytové sociální služby (pobyt a stravu) hradí klient, konkrétní individuální péče je financována z příspěvku na péči dle stupně závislosti (viz příspěvek na péči).

Seznam pobytových sociálních zařízení by vám měl poskytnout sociální odbor příslušného trvalého bydliště nebo sociální pracovník ve vašem zdravotnickém zařízení.