Dialyzační středisko je specializovaným ambulantním zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní péči pro pacienty s onemocněními ledvin. Většinou zde bývá v provozu také nefrologická ambulance, kde nefrologové pečují nejen o pacienty s ledvinným selháním, ale také o všechny pacienty s ledvinnými onemocněními v různých stadiích.

Středisko disponuje dialyzačním sálem, zázemím pro pacienty, je zde také vyšetřovna a pracoviště nefrologů a nefrologických sester. Každé středisko musí být vybaveno speciální úpravnou vody, které vyrábí vodu potřebnou k dialyzační proceduře. Kvalita vody musí být ultračistá a její výroba je pod neustálou kontrolou biomedicínského technika. Dialyzační pracoviště jsou vybavena speciální zdravotnickou technikou potřebnou pro realizaci mimotělního očišťování krve, tzv. dialyzační monitory. Často bývají střediska součástí nemocničních komplexů, ale není to bezpodmínečně nutné, pokud je zajištěna dostupnost ostatních potřebných lékařských specializací.

O pacienty na dialýze pečují ještě další odborníci, např. nutriční terapeuti, sociální pracovníci a samozřejmě lékaři dalších odborností, jako například kardiologové nebo diabetologové. Dialyzační středisko spolupracuje se svým spádovým transplantačním centrem při přípravě pacienta na transplantaci ledviny.