Ochrana osobních údajů

Prohlášení o soukromí

Společnost FlashHealth s.r.o. ctí vaše soukromí. Ochrana vašeho soukromí při zpracovávání vašich osobních údajů je pro nás záležitostí zásadního významu a v rámci našich obchodních procesů jí věnujeme mimořádnou pozornost. Osobní údaje shromážděné během návštěv našich internetových stránek zpracováváme v souladu s právními ustanoveními platnými pro země, ve kterých dané internetové stránky provozujeme. Internetové stránky mohou nicméně obsahovat odkazy na jiné stránky, na které se toto prohlášení o soukromí nevztahuje.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Jakmile navštívíte naše internetové stránky, náš server automaticky zaznamená jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, stránky, ze kterých jste nás navštívili, internetové stránky, které právě navštěvujete, a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje jsou uchovávány pouze s vaším souhlasem, např. v rámci registrace, průzkumu, soutěže nebo při uzavírání smlouvy.

Účely používání a sdělování osobních údajů

Společnost FlashHealth s.r.o. bude vaše osobní údaje používat výhradně pro marketingové účely a účely technické správy internetových stránek, zákaznického servisu a průzkumů týkajících se produktů, přičemž v každém jednotlivém případě je bude používat pouze v nezbytném rozsahu. 

V případě, že nás kontaktujete, můžeme uchovávat informace, jako je vaše jméno, společnost, obor, poštovní adresa, e-mailová adresa, druh žádosti a případné další informace pro účely odpovědi na vaši žádost. Tato komunikace není důvěrná. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby dané informace byly použity pro další kontaktování vaší osoby, budeme vaše přání respektovat. Chcete-li požádat o vymazání osobních údajů z naší databáze, kontaktujte nás prosím na adrese info@flashhealth.cz

Vaše údaje poskytneme pouze státním orgánům, a to v zákonem stanovených případech. Své zaměstnance, zástupce a maloobchodní partnery jsme zavázali k dodržování mlčenlivosti.

Cookies

Společnost FlashHealth s.r.o. může používat tzv. cookies sloužící ke sledování uživatelských preferencí za účelem vytvoření odpovídajícího optimálního designu stránek. Cookies jsou malé soubory ukládané na přechodnou dobu (2 roky) na váš pevný disk. Umožňují snadnější navigaci a větší uživatelskou přívětivost na internetových stránkách. Cookies dále pomáhají identifikovat obzvláště oblíbené oblasti naší internetové nabídky. To nám umožňuje upravovat obsah našich internetových stránek podle vašich konkrétních potřeb a tím i zlepšit internetové služby, které vám nabízíme. Cookies také dokáží zjistit, zda již dříve došlo ke spojení mezi vaším počítačem a našimi stránkami. Tyto cookies umožňují identifikaci vašeho počítače, ne však jednotlivého uživatele. 

Naše internetové stránky si pochopitelně můžete prohlížet i bez cookies. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na váš pevný disk můžete zabránit zvolením možnosti *neakceptovat cookies* v nastavení vašeho prohlížeče. Přesnější informace o tom, jak postupovat ve vašem konkrétním případě, naleznete v návodu k vašemu prohlížeči. Kromě toho můžete z vaší systémové složky kdykoli vymazat cookie označenou jako „fmc-ag.com". Pokud však zvolíte možnost „neakceptovat cookies“, může dojít k omezení rozsahu vám dostupných funkcí na našich stránkách.

Zabezpečení

Společnost FlashHealth s.r.o. uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem ochrany námi spravovaných údajů proti náhodné či záměrné manipulaci, ztrátě, likvidaci a proti přístupu ze strany neoprávněných osob. S dostupností nových technologií se naše bezpečnostní postupy neustále zdokonalují.

Svoboda informací

Na vaši písemnou žádost vám společnost FlashHealth s.r.o. v souladu s vnitrostátními právními předpisy písemně sdělí, jaké osobní údaje o vás vede. V případě nesprávnosti těchto údajů provedeme na vaši žádost příslušnou opravu.