Úhrada dialýzy v zahraničí

úhrada dialýzy v zahraničí

Veškeré služby spojené se zprostředkováním hemodialýzy v zahraničí jsou poskytované zdarma. Pacient platí pouze případnou spoluúčast na ceně léčby, což závisí na podmínkách konkrétního dialyzačního střediska. V zemích EU je pro držitele Evropského průkazu pojištěnce služba bezplatná, resp. hrazená z jejich zdravotního pojištění). V ostatních zemích - mimo EU a v soukromých střediscích - vyžadují spoluúčast nebo plnou úhradu a po návratu předloží účet své pojišťovně. Ta jim pak zpravidla refunduje sumu, která odpovídá ceně dialýzy v ČR. 

Všechny detailní informace a konkrétní rady šité na míru vaší destinace vám zodpoví pracovníci na pobočce vaší zdravotní pojišťovny.