Cestování s dialýzou

Cestování již dnes není pro dialyzované žádným problémem. Nabídka destinací, kde bude mít pacient zajištěnu svoji dialyzační léčbu, se neustále rozšiřuje, a asistenční služba, kterou poskytuje služba „Prázdninová dialýza“, pomůže klientům jak s přípravou podkladů, tak s konkrétní organizací a komunikací s poskytovatelem na „druhé straně“.  Jedná se o asistenční bezplatnou službu pro dialyzované pacienty (ať už léčené hemodialýzou, tak peritoneální dialýzou), kteří chtějí nebo potřebují cestovat kamkoliv v České republice i v zahraničí. Díky službě Prázdninová dialýza, která je nabízena ve spolupráci s mezinárodní organizací Holiday Dialysis International, mohou dialyzovaní pacienti vycestovat na dovolenou prakticky do celého světa. Kromě zázemí, které svým pacientům při organizaci služba poskytuje, také stírá pomyslné bariéry mezi možnostmi zdravých a nemocných a dopřává dialyzovaným pacientům něco, co by před pár lety bylo zcela nemyslitelné - zabodnout prst do mapy a bez obav si naplánovat cestu svých snů, aniž by jakkoli ohrozili svou léčbu.

Ať už se jedná o dovolenou kdekoli ve světě nebo služební cestu či návštěvu příbuzných, je tu připraven tým lidí, kteří se postarají o vše - počínaje doporučením destinace a zajištěním dialyzační péče ve vybrané lokalitě konče. Služba ale také funguje samozřejmě obousměrně, to znamená i v případě zajištění například příbuzného či známého ze zahraničí, který potřebuje v průběhu pobytu v ČR zajistit službu u nás.