Nejčastější dotazy

Zde uvádíme nejčastěji kladené dotazy související s cestováním


1. Jak probíhá první kontakt s Prázdninovou dialýzou? 

Společně pohovoříme o vaší vybrané destinaci a termínu dovolené. Dále vás požádáme o vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail) a zdravotní údaje.

 

2. Jaká potřebuji potvrzení?

Hned po prvním kontaktu obdržíte 2 formuláře:

a. Formulář zdravotní zprávy, který vyplní váš ošetřující lékař. K tomuto formuláři bude také nutné zajistit kopii výsledků vyšetření Hepatitis B a C, HIV a MRSA – tato vyšetření nesmí být starší než 30 dnů od první léčby v zahraničí (tj. dodáváte dodatečně před odjezdem). Splnění podmínky doložení výsledků těchto vyšetření požadujeme z důvodu zajištění maximální ochrany všech pacientů.
b. Podepíšete formulář „Souhlas s podmínkami Holiday Dialysis International“.

Oba dva formuláře doporučujeme dodat co nejdříve, abychom mohli oslovit vybrané středisko. Poté, co zahraniční lékaři dokumenty zhlédnou a bude-li vše v pořádku, obdržíte předběžný termín vaší léčby. Finální potvrzení dnů a přesných časů obdržíte až na základě odeslání výsledků sérologických vyšetření. Vyřízení všech dokladů a kontaktování střediska vyžaduje určitý čas, proto doporučujeme kontaktovat nás nejméně 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

 

3. Kam přesně mohu cestovat?

Nejjednodušší odpovědí je kamkoliv. Síť dialyzačních středisek je tak rozšířená, že si můžete vybrat téměř jakýkoliv stát. Volbu konkrétního města doporučujeme konzultovat se službou Prázdninové dialýzy.

 

4. Můžete mi objasnit způsob platby za dialýzu v zahraničí?

Obecně jde o to, zda jde o státy Evropské unie (+ Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island) a zda máme se státem mimo EU uzavřenou mezinárodní smlouvu, či nikoliv. V případě EU nás zajímá, je-li konkrétní středisko zařazeno do systému veřejného zdravotního pojištění. Se střediskem je nutné se předem dohodnout na termínu poskytnutí péče, s ohledem na jejich kapacitní možnosti. Úhrada pojišťovnou proběhne na základě předložení vašeho Evropského průkazu pojištěnce s výjimkou spoluúčasti, pokud je v daném státě stanovena. V případě, že jde o státy, se kterými má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu (Srbsko, Černou Horu, Turecko a Makedonii), je třeba si u své zdravotní pojišťovny vyžádat speciální formulář pro péči nad rozsah neodkladné. Na základě tohoto formuláře jsou občanům zaručeny podmínky stejné s místními pacienty. Tento formulář odevzdáte v příslušném městě v nejbližší pobočce místní pojišťovny. Poté je veškerá vaše léčba vyúčtována mezi zdravotními pojišťovnami. Pokud je to obvyklé, na místě zaplatíte pouze spoluúčast. Pro zájemce o bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezinárodních úhrad. V případě ostatních států a středisek mimo systém veřejného zdravotního pojištění musíte uhradit plnou cenu za léčbu (v hotovosti, platební kartou, bezhotovostním převodem předem). Většina našich zdravotních pojišťoven však zpětně náklady na dialýzu vrátí, avšak pouze do výše platné v České republice. Na konkrétní podmínky se vždy informujte u své zdravotní pojišťovny.


5. Co když není středisko poblíž hotelu a já jsem hůře pohyblivý?

Některá dialyzační střediska nabízí možnost bezplatného odvozu z hotelu a zpět. Hotel by se měl vždy nacházet v komfortní dojezdové vzdálenosti od střediska, což budete předem konzultovat se službou Prázdninové dialýzy. 

 

6. Je nutné uzavřít komerční připojištění léčebných výloh?

V každém případě doporučujeme pojištění uzavřít, neboť vždy kryje větší rozsah úhrad za případnou další lékařskou péči.

 

7. Mohu s Prázdninovou dialýzou cestovat i několikrát za rok?

Samozřejmě, služby nejsou nijak limitovány.

 

8. Pořádá Prázdninová dialýza pro pacienty hromadné zájezdy?

Vzhledem k časové a organizační náročnosti bohužel není možné organizovat hromadné zájezdy. Zájemci o hromadný zájezd se mohou obrátit na některou z organizací pro pacienty.

 

9. Zajišťuje Prázdninová diaýza také dopravu a ubytování?

Bohužel není v našich silách tyto služby poskytnout. Doporučujeme obrátit se na některou z cestovních kanceláří.

 

10. Obávám se, že se na zahraničním středisku nedomluvím…

Nemusíte se obávat jazykové bariéry. Pracovníci středisek jsou vždy vstřícní a snaží se domluvit.