Cestovat s dialýzou

cestování s dialýzou

Přestože by se mohlo zdát, že pacienti, kteří jsou závislí na péči dialyzačního střediska, kam musejí docházet třikrát týdně na několik hodin, si nemohou dovolit cestovat, opak je pravdou. Možnosti cestování se pro dialyzované pacienty stále rozšiřují a dnes není výjimkou, že může dialyzovaný pacient navštívit i vzdálené a exotické destinace. Co se týče České republiky, zde je situace pro dialyzované pacienty velmi příznivá díky husté síti dialyzačních středisek. Vždy je jen třeba změnu pobytu pacienta včas nahlásit jak na mateřské středisko, tak na nejbližší středisko v místě pobytu pacienta. Znamená to tedy, že dialyzovaní pacienti cestovat mohou, jen jejich cesta musí být dopředu naplánována, aby mohla být péče o pacienta zajištěna a nedošlo k jejímu přerušení.

Co se týče zahraničních pobytů českých dialyzovaných pacientů, existuje mezinárodní agentura Holiday Dialysis International, která zajišťuje veškeré potřebné úkony a komunikaci mezi pacientem a zahraničním střediskem, které se o něj bude v průběhu pobytu starat.

V této rubrice se dozvíte, co vše je třeba pro zahraniční cesty zařídit, jak probíhají úhrady péče v zahraničí a kde jsou jaká střediska k dispozici.