Časopis

Časopis Péče pro mne, který vydává pro dialyzované pacienty společnost Fresenius Medical Care, si můžete prohlédnout zde.  

Časopis STĚŽEŇ, který vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných, si můžete prohlédnout zde.